Søk i artikler

Hva betyr lydsignalene til skip?

Hva er det egentlig de store båtene prøver å signalisere med tuten sin?

En båtlur er et effektivt kommunikasjonsmiddel til sjøs. Det bærer utrolig langt og er høyt nok til å varsle potensielle farer effektivt. Man kommuniserer, på samme måte som i morse, med to forskjellige signaler: Kort tut og langt tut. Et kort tut skal vare i ett sekund, mens et langt tut skal vare i fire til seks sekunder.

Dessuten har man en bjelle og en gong til spesialtilfeller.

Dette er lydsignalene man må forholde seg til når man er til sjøs:

LydsignalBetydning
# En kort "Jeg går til styrbord"
#_# To korte "Jeg går til babord"
#_#_# Tre korte "Jeg setter mine motorer i revers" / "Jeg bakker"
====_====_# To lange og en kort "Jeg tar deg igjen på styrbord side"
====_====_#_# To lange og to korte "Jeg tar deg igjen på babord side"
====_#_====_# Lang, kort, lang, kort "Mottatt og forstått" Brukes som svar på "Jeg tar deg igjen på styrbord/babord side".
#_#_#_#_# Fem korte "Dine manøvre utgjør en fare for kollisjon" eller "ikke gjør som dine signaler tilsier". Det er dette signalet store båter bruker hvis man kommer for nær med en fritidsbåt. Kan ofte oversettes til "Fløtt dæ din forbanna campingturist!"
======== Kontinuerlig tut "Nød!" Brukes gjerne hvis båten er på direkte kollisjonskurs.
==== En lang "Jeg drar". Kan også brukes før man runder et hjørne hvor man ikke har sikt. Andre båter skal da svare med et langt tut for å signalisere at man har forstått og viker.
====_# En lang og en kort "Åpne vindebro"
====_#_# En lang og to korte "Hei" Uformell hilsen til den som måtte høre det.
====_====_====_#_# Tre lange og to korte "Master salute" Formell hilsen. Brukes ved spesielle anledninger.
==== En lang, repetert med under to minutters mellomrom "Jeg er under kraft og viker for andre" Brukes når det er tykk tåke for å signalisere hvor man er.
====_==== To lange, repetert med under to minutters mellomrom "Jeg er under kraft og viker ikke for andre" Brukes når det er tykk tåke for å signalisere hvor man er.

====_#_#

En lang og to korte, repetert med under to minutters mellomrom "Jeg har ikke kontroll på egen posisjon". Brukes i tykk tåke for å signalisere hvis man ligger til anker, driver med strømmen, seiler, eller er uten kommando. Kan også bety "Jeg tauer"
====_#_#_# En lang og tre korte "Jeg blir tauet" Brukes som svar når tauebåten gir signalet "Jeg tauer"
BBBBB Bjelle i fem sekunder, repetert hvert minutt "Jeg ligger til anker" Brukes av skip som er mer enn 12 meter lange
BBBBB_GGGGG Bjelle og gong i fem sekunder, repetert hvert minutt "Jeg ligger til anker" Brukes av båter som er lengre enn 100 meter. Bjella skal ringes foran i baugen, mens gongen skal slås bak i akter. På denne måten kan man vite hvor lang en båt er, selv i tykk tåke.
#_====_#_==== Kort, lang, kort, lang "Jeg ligger til anker" Ekstravarsling hvis man mener bjella ikke er tilstrekkelig.

Lik oss på Facebook