.... ...- .- ..-. --- .-. -. --- ..--..

Setningen "the quick brown fox jumps over the lazy dog" bruker alle bokstavene i det engelske alfabet.

Søk i artikler

Siste artikler

Lik oss på Facebook

Hva skjer på Twitter?